Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φρέσκου γάλακτος, για τους εργαζομένους του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών προσώπων του. Οι φορείς που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια, είναι:

α) ο Δήμος Λαρισαίων·

β) η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

γ) η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

δ) το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα υπογράψει σύμβαση τόσο με τον Δήμο όσο και με κάθε νομικό πρόσωπο χωριστά. Η διοίκηση και παραλαβή της κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα.

Extended TitleΠρομήθεια φρέσκου γάλακτος, για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών προσώπων του.
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 610.668 λίτρων φρέσκου γάλακτος, για τους εργαζομένους του Δήμου Λαρισαίων και των νομικών προσώπων του.

Publication Date2020-07-21
CountryGreece
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value610668.00
OrganisationΔήμος Λαρισαίων
Attention OfΝ. Κουτσουρούμπα
AddressΊωνος Δραγούμη 1
TownLarisa
Postal Code412 22
Phone+30 2413500281
Fax+30 2410250372
Class Code15511000
Class DescriptionMilk
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 11, 2020
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και της κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
View more
Deadline: Sep 22, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή οικονομικού φορέα, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, και σάκων απορριμμάτων - κερμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου και του...
View more
Deadline: Sep 21, 2020
«Προμήθεια και εγκατάσταση μεικτού ψηφιακού συστήματος ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας», με κωδικό ΟΠΣ 5052145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» (CPV 33111721-1), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
View more