Deze marktinformatiedag inclusief mini workshop dient ter voorbereiding op de voorgenomen circulaire aanbesteding voor sanitaire artikelen. Gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek (hierna H2O) hechten grote waarde aan de mening van marktpartijen en betrekken hen vroegtijdig voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Gemeenten H2O nodigen geïnteresseerde marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktinformatiedag inclusief mini workshop. Er wordt uitleg gegeven over de circulaire aanbestedingsmethode. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorgenomen ambities, de samenhang met de overige doelstellingen van de gemeenten, het aanbestedingsproces en de consequenties van deze methode voor uw manier van inschrijven op de komende aanbesteding besproken.

Extended TitleMarktinformatiedag sanitaire artikelen incl. mini workshop
Extended Description

Marktinformatiedag sanitaire artikelen incl. mini workshop.

Publication Date2019-12-05
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeenten Hattem Heerde en Oldebroek H2O
Attention OfLoes Besseling
AddressEperweg 5
TownHeerde
Postal Code8181 ET
Class Code33700000
Class DescriptionPersonal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 18, 2020
AutoCAD drawing management services at the EPO premises TH.
View more
Deadline: Sep 8, 2020
Grensoverschrijdende ecologische verbindingszone Westerwolde, Brualersloot.
View more
Deadline: Sep 21, 2020
De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:a) het opstellen van berekeningen en plannen;b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;c) het uitvoeren van bemalingswerken;d) het uitvoeren van rioleringswerken;— riolering...
View more