Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: En (1) st. lastväxlare

Del 2: En (1) st. baklastare med enfackspåbyggnad

Upphandlingsföremålen

Mölndals stad genomför upphandling avseende leverans av tunga fordon och inbjuder härmed leverantör att lämna anbud.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: En (1) st. lastväxlare

Del 2: En (1) st. baklastare med enfackspåbyggnad

Extended TitleLeverans av tunga fordon 2020
Extended Description

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: En (1) st. lastväxlare

Del 2: En (1) st. baklastare med enfackspåbyggnad

Upphandlingsföremålen

Mölndals stad genomför upphandling avseende leverans av tunga fordon och inbjuder härmed leverantör att lämna anbud.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar:

Del 1: En (1) st. lastväxlare

Del 2: En (1) st. baklastare med enfackspåbyggnad

Publication Date2020-07-24
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4000000
OrganisationMölndals stad
Attention OfEllinor Ferneborg
AddressGöteborgsvägen 11-17
TownMölndal
Postal Code431 82
Class Code34140000
Class DescriptionHeavy-duty motor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 5, 2020
Upphandlingen avser ramavtal för underhålls- och reparationsåtgärder i beställarens fastighetsbestånd uppdelade i delområden.Inom respektive delområde ovan kommer tre entreprenörer att tilldelas ramavtal och rangordnas enligt rangordningsprincipen.
View more
Deadline: Nov 5, 2020
Avser ramavtal för byggentreprenader gällande renovering, ombyggnation och tillbyggnad (ROT) av alla typer av byggnader i hela Mimers fastighetsbestånd.Alla avropade entreprenader genomförs som totalentreprenader i partneringform..Tre entreprenörer kommer att tilldelas...
View more
Deadline: Nov 10, 2020
Projektet kommer att upphandlas som delad utförandeentreprenad därRespektive sidoentreprenad (E) i sig ska utgöra en generalentreprenad medAvseende på underentreprenader/underleverantörer. Följande entreprenader är föremål för denna upphandling:E1: Entreprenad för mark, husbyggnad,...
View more