Modernizácia a rekonštrukcia cesty I/18 od km 701,740 až 710,900 na úseku od križovatky s cestou I/21 v Lipníkoch po križovatku s cestou II/556 v Hanušovciach nad Topľou, mimo úseku km 708,407 až 708,507.

Stavba zahŕňa 5 stavebných objektov a opatrenia: výmena krytu vozovky, úpravy križovatiek, rekonštrukciu 2 mostných objektov, rekonštrukciu priepustov, autobusových zastávok, chodníkov, verejné osvetlenie, stabilizácia aktívneho zosuvného územia, nespevnených zemných krajníc, doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení.

Extended TitleI/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou
Extended Description

Modernizácia a rekonštrukcia cesty I/18 od km 701,740 až 710,900 na úseku od križovatky s cestou I/21 v Lipníkoch po križovatku s cestou II/556 v Hanušovciach nad Topľou, mimo úseku km 708,407 až 708,507.

Stavba zahŕňa 5 stavebných objektov a opatrenia: výmena krytu vozovky, úpravy križovatiek, rekonštrukciu 2 mostných objektov, rekonštrukciu priepustov, autobusových zastávok, chodníkov, verejné osvetlenie, stabilizácia aktívneho zosuvného územia, nespevnených zemných krajníc, doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení.

Modifications

Modernizácia a rekonštrukcia cesty I/18 od km 701,740 až 710,900 na úseku od križovatky s cestou I/21 v Lipníkoch po križovatku s cestou II/556 v Hanušovciach nad Topľou, mimo úseku km 708,407 až 708,507.

Stavba zahŕňa 5 stavebných objektov a opatrenia: výmena krytu vozovky, úpravy križovatiek, rekonštrukciu 2 mostných objektov, rekonštrukciu priepustov, autobusových zastávok, chodníkov, verejné osvetlenie, stabilizácia aktívneho zosuvného územia, nespevnených zemných krajníc, doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-08-09
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSlovenská správa ciest
Attention OfIng. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
AddressMiletičova 19
TownBratislava
Postal Code82619
Phone+421 557277200
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklodopravnej trasy. Cyklodopravná trasa je navrhnutá ako obojsmerná v kategórii CYK 2x1,50m. Nespevnená krajnica šírky 0,50m je po oboch stranách. Dĺžka novovybudovanej cyklotrasy je v dĺžke...
View more
Deadline: Nov 2, 2022
Predmetom zákazky je dodanie platformy za účelom podpory aktivít týkajúcich sa projektu Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát II. Etapa (SmartLife). Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtového výkonu prostredníctvom vybraných...
View more
Deadline: Nov 2, 2022
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov vrátane ich doručenia na určené miesta dodania.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj...
View more