Vejdirektoratet planlægger at udbyde støjskærmsentrepriser i totalentrepriser. Vejdirektoratet gennemfører derfor en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39.

Formålet med markedsundersøgelsen er at drøfte udkastet til udbudsmaterialet på det kommende udbud af støjskærme på E45 ved Skanderborg med potentielle tilbudsgivere. Markedsundersøgelsen vil foregå som individuelle møder i perioden d. 24-29. juni 2020 mellem kl. 09.00-16.00 hos Vejdirektoratet, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er torsdag den 10. juni 2020 kl. 12.00.

Extended TitleStøjskærme på E45 ved Skanderborg. Invitation til forudgående markedsdialog
Extended Description

Ad afsnit II.1.4). Ansøgningen skal sendes elektronisk per e-mail til mevi@vd.dk

Ansøgningen må maksimalt fylde 10 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers erfaringer med støjskærmsentrepriser (inkl. beskrivelse af de konkrete arbejder og ydelser, som ansøgeren har leveret på entrepriserne) og CV'er på medarbejdere, der vil deltage i mødet på vegne af ansøgeren. CV'erne skal indeholde en beskrivelse af medarbejderens erfaring med projektering af støjskærme og støjskærmsentrepriser.

Vejdirektoratet forventer at invitere 5 deltagere til forudgående markedsundersøgelse. Udvælgelsen af de 5 deltagere til markedsundersøgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante erfaringer med støjskærmsentrepriser og projektering af støjskærme. Forud for møderne vil der blive udsendt en dagsorden. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger fra Vejdirektoratet. Det står Vejdirektoratet frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes – oplysningerne fra møderne skal indgå i det endelige udbudsmateriale.

Både entreprenører og leverandører kan ansøge om deltagelse i markedsundersøgelsen.

Der gøres opmærksom på, at en virksomhed kun sende en ansøgning om deltagelse. Dette kan enten ske ved at virksomheden ansøger alene eller ansøger, som deltager i en sammenslutning af virksomheder.

Den anslåede værdi i pkt. II.1.5 er foreløbig.

Publication Date2020-05-29
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value30000000.00
OrganisationVejdirektoratet
Attention OfMette Vikjær
AddressThomas Helsteds Vej 11
TownSkanderborg
Postal Code8660
Phone+45 72442276
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 21, 2020
Færdiggørelse af nye almene boliger til handicappede på Kellersvej, Gladsaxe.Byggesagens art, overordnede omfang og funktion:— Ny opførelse af 39 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede med tilhørende servicearealer i...
View more
Deadline: Aug 20, 2020
Projektet omhandler opførelse af AT-home boliger, version 2, bestående af 27 + 18 boliger, samt tilhørende fælles- og servicearealer. Boligen er på ca. 49 m2.Opgaven planlægges udført på følgende...
View more
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's...
View more