Civica har besluttet at udbyde en rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, nybyg og nedrivning. Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab – frem for udbud af enkeltprojekter – er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner.

Civica udbyder rammeaftalen, men det vil være de enkelte boligafdelinger repræsenteret ved Civica, som indgår de enkelte Aftalesedler. Både Civica og de enkelte boligafdelinger får med dette udbud afløftet den udbudspligt, der måtte påhvile dem. Som bilag 1.12 til rammeaftalen vedlægges en liste over eksisterende boligafdelinger, idet det bemærkes, at de boligafdelingerne, som kan anvende rammeaftalen i forbindelse med nybyggeri, først etableres på et senere tidspunkt.

Extended TitleCSP - Civica Strategiske Partnerskab
Extended Description

Rammeaftalen indeholder planlægning, projektering, gennemførelse og idriftsættelse af en portefølje af renoveringsprojekter samt nedrivning. Udover renoveringsprojekter indeholder det strategiske partnerskab mulighed for opgaver vedrørende nybygning. Den forventede omsætning under rammeaftalen er 3 mia. kr. ekskl. moms. Civica kan frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje rammeaftalens værdi med 20 % med et varsel på seks måneder, se nærmere herom i udbudsgrundlaget.

Deadline Date2020-09-03
Publication Date2020-08-07
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value3000000000.00
OrganisationCivica
Attention OfNicolai Muhs
AddressCarl Nielsens Kvarter 14
TownOdense
Postal Code5000
Phone+45 63133101
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-19

Construction work

Civica har besluttet at udbyde rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, nybyg og nedrivning.

Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab – frem for udbud af enkeltprojekter – er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner.

Extended TitleCSP - Civica's strategiske partnerskab
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Porteføljen for rammeaftalen indeholder hovedsageligt renoveringsopgaver der er støttet af Landsbyggefonden. Projekterne gennemføres derfor under hensyntagen til godkendelsesprocesserne i kommune og Landsbyggefonden i form af f.eks. skema A, B og C ansøgninger ved støttede renoveringsager.

Rammeaftalen indeholder planlægning, projektering, gennemførelse og idriftsættelse af en portefølje af renoveringsprojekter samt nedrivning og nybyg i Volllsmose. Udover renoveringsprojekter indeholder det strategiske partnerskab mulighed for opgaver vedrørende nybygning.

Rammeaftalens opgaver forventes at indeholde nedrivning af ca. 774 boliger, renovering af ca. 3 000 boliger hvoraf 1 153 boliger er beliggende i Vollsmos samt ca. 400 nye almene familieboliger.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

— Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 500 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår

— Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 50 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med arkitektonisk rådgivning i renoveringsprojekter i boligbyggerier*

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i boligbyggerier. Den dokumenterede erfaring skal samlet set omfatte VVS, statik, miljøscreening, og ventilationsarbejder*

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med udførelse af renoveringsprojekter i boligbyggerier**

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med gennemførelse af bæredygtighedstiltag i forbindelse med udførelse af boligrenoveringsprojekter**.

For de referencer, som er markeret med * gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

For de referencer, som er markeret med **, gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

New text:

Porteføljen for rammeaftalen indeholder hovedsageligt renoveringsopgaver der er støttet af Landsbyggefonden. Projekterne gennemføres derfor under hensyntagen til godkendelsesprocesserne i kommune og Landsbyggefonden i form af f.eks. skema A, B og C ansøgninger ved støttede renoveringsager.

Rammeaftalen indeholder planlægning, projektering, gennemførelse og idriftsættelse af en portefølje af renoveringsprojekter samt nedrivning og nybyg.

Rammeaftalens opgaver forventes at indeholde nedrivning af ca. 774 boliger, renovering af ca. 3 000 boliger hvoraf 1 153 boliger er beliggende i Vollsmos samt ca. 400 nye almene familieboliger.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

— Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 500 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår

— Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 50 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med arkitektonisk rådgivning i renoveringsprojekter i boligbyggerier*

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i boligbyggerier. Den dokumenterede erfaring skal samlet set omfatte VVS, statik, miljøscreening, og ventilationsarbejder*

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med udførelse af renoveringsprojekter i boligbyggerier**

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med gennemførelse af bæredygtighedstiltag i forbindelse med udførelse af boligrenoveringsprojekter**.

For de referencer, som er markeret med * gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

For de referencer, som er markeret med **, gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-06-19
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationCivica
Attention OfNicolai Muhs
AddressCarl Nielsens Kvarter 14
TownOdense
Postal Code5000
Phone+45 63133101
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-06-16

Construction work

Civica har besluttet at udbyde rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, nybyg og nedrivning.

Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab – frem for udbud af enkeltprojekter – er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner.

Extended TitleCSP - Civica's strategiske partnerskab
Extended Description

Porteføljen for rammeaftalen indeholder hovedsageligt renoveringsopgaver der er støttet af Landsbyggefonden. Projekterne gennemføres derfor under hensyntagen til godkendelsesprocesserne i kommune og Landsbyggefonden i form af f.eks. skema A, B og C ansøgninger ved støttede renoveringsager.

Rammeaftalen indeholder planlægning, projektering, gennemførelse og idriftsættelse af en portefølje af renoveringsprojekter samt nedrivning og nybyg i Volllsmose. Udover renoveringsprojekter indeholder det strategiske partnerskab mulighed for opgaver vedrørende nybygning.

Rammeaftalens opgaver forventes at indeholde nedrivning af ca. 774 boliger, renovering af ca. 3 000 boliger hvoraf 1 153 boliger er beliggende i Vollsmos samt ca. 400 nye almene familieboliger.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 500 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 50 mio. DKK ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det forventes at der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- 2 referencer, der dokumenterer erfaring med arkitektonisk rådgivning i renoveringsprojekter i boligbyggerier*.

- 2 referencer, der dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i boligbyggerier. Den dokumenterede erfaring skal samlet set omfatte VVS, statik, miljøscreening, og ventilationsarbejder*.

- 2 referencer, der dokumenterer erfaring med udførelse af renoveringsprojekter i boligbyggerier**.

- 2 referencer, der dokumenterer erfaring med gennemførelse af bæredygtighedstiltag i forbindelse med udførelse af boligrenoveringsprojekter**.

For de referencer, som er markeret med * gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

For de referencer, som er markeret med **, gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

Publication Date2020-06-16
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value3000000000.00
OrganisationCivica
Attention OfNicolai Muhs
AddressCarl Nielsens Kvarter 14
TownOdense
Postal Code5000
Phone+45 63133101
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 15, 2020
Hans Jørgensen & Søn A/S skal opføre i alt ca. 11 298 m2 bebyggelse, herunder private boliger, butik og almene boliger. Som delegeret bygherre for Boligselskabet Sydfyn skal Hans...
View more
Deadline: Oct 16, 2020
Udbuddet omfatter etableringen af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.
View more
Deadline: Nov 23, 2020
Udbuddet omfatter asfaltarbejder i ovennævnte 6 kommuner over en fire-årig periode (1.4.2021 – 31.3.2025), opdelt på 2 geografiske delaftaler.Asfaltarbejder omfatter:- Varmblandet asfalt- Overfladebehandling- Kørebaneafmærkning- Remix- Reparationsarbejder.
View more