Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλατειών, πεζοδρόμων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις Δημοτικές

Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, που είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από τη χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ),

Έχουν υποστεί φθορές σε αρκετά σημεία και εγκυμονούν κινδύνους ως προς την ασφαλή χρήση τους. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων

Και στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Extended TitleΑποκαταστασεις - Ανακατασκευες αναπλασεις κοινοχρηστων χωρων του Δ.Α.
Extended Description

Με την παρούσα Σύμβαση θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής πλατειών, πεζοδρόμων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις ΔημοτικέςΚοινότητες του Δήμου Αθηναίων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων και στη χρήση κατάλληλων υλικών με σκοπό την

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα γίνουν εργασίες στους παρακάτω χώρους:

1η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Αριστοφάνους, Αισχύλου και Αρίωνος (Ψυρρή)

Πεζόδρομοι Κάνιγγος, Γαμβέτα και Γλάδστωνος

2η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Κοσμά Μπαλάνου, Μαλάμου και Πάροδος Ροζαρόλ

Πλατεία Αρμενίων

3η Δημοτική Κοινότητα

Πλατεία Ηούς

Κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Αδριανού και Αγίων Ασωμάτων

4η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομος Στρατηγού Δαγκλή

Πλατεία Πύρλα

5η Δημοτική Κοινότητα

Πεζόδρομοι Στρατηγού Δαγκλή Τίρυνθος

Πλατεία Φειδά

6η Δημοτική Κοινότητα

Πλατεία Καραμανλάκη

Πλατεία Ρώμης

Πεζόδρομος Ρηνείας

7η Δημοτική Κοινότητα

Κοινόχρηστος χώρος Δαβάκη, Κοργιαλενίου και Μυλοποτάμου

Πεζόδρομος Ωρολογά

Πλατεία Χαιροπούλου

Προβλέπεται η αποκατάσταση – αντικακατάσταση των υφισταμένων φθορών στις δαπεδοστρώσεις, στα ρείθρα και στα κράσπεδα των πεζοδρομίων (μαρμάρινα ή πρόχυτα από σκυρόδεμα),

Η συντήρηση των καθιστικών πάγκων, οι επισκευές – βελτιστοποιήσεις των παρτεριών, η αποκατάσταση της κατακόρυφης σήμανσης, η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κλπ.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των εργασιών που φαίνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης ενδέχεται να τροποποιηθούν σημαντικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο βάθος

Της τριετούς διάρκειας της Σύμβασης, λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των μελλοντικών απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Deadline Date2020-09-07
Publication Date2020-07-31
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7258064.52
OrganisationΔημος Αθηναιων
Attention OfΣπυριδων Μεξας
AddressΑθηνάς 16
TownAthens
Postal Code10551
Phone+30 2103721561
Fax+30 2105200761
Class Code45112700
Class DescriptionLandscaping work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2020
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ,— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου...
View more
Deadline: Sep 7, 2020
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:— η προμήθεια έντυπων ερωτηματολογίων, η οποία περιλαμβάνει την τυπογραφική διαμόρφωση και εκτύπωση ειδικών ερωτηματολογίων, για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών,— η διανομή των...
View more
Deadline: Sep 14, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων για το αρχαιολογικό μουσείο», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της Πράξης: «Δήλος - ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης...
View more