Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 2. stk. 2-akslede chassiser med 18 tons totalvægt, opbygget med 1-kammer komprimatorkasse samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer. Levering af chassiser skal ske i 2021.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.).

Extended TitleLevering af 2. stk. 2-akslede komprimatorbiler
Extended Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 2. stk. 2-akslede chassiser med 18 tons totalvægt, opbygget med 1-kammer komprimatorkasse samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer. Levering af chassiser skal ske i 2021 og endelig levering af fulde opbygninger skal ske senest 365 dage efter kontraktindgåelse.

Lastvogns chassiserne skal være med frembyggede førerhuse, således gulvhøjden i førerhuset er lavest muligt.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.).

Deadline Date2021-10-04
Publication Date2021-09-20
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4500000.00
OrganisationKøbenhavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Attention OfMichael Strand
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code34144512
Class DescriptionRefuse-compaction vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-28

Heavy-duty motor vehicles

Ved nærværende udbud gennemfører ordregiver et udbud på en rammeaftale i forhold til levering af op til 6 fabriksnye 2-akslede lastvognschassiser opbygget med kran og tippelad samt værktøjskasser samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedtimer.

Extended TitleUdbud af rammeaftale 2-akslede lastbiler opbygget med kran og tippelad
Extended Description

Ved nærværende udbud gennemfører Teknik- og Miljøforvaltningens (Herefter TMF) udbud af en rammeaftale på levering af op til 6 stk. 2-akslede lastvognschassiser med kran og 3-vejs tippelad med optioner på 2 forskellige tilhørende lad og skabsopbygninger, der fordeler sig med 5 stk. af option 1 og 1 stk. af option 2. Derudover med yderligere option på tilkøb af serviceaftaler dækkende lastvognschassis og option på løfteanordning til stamper.

I forbindelse med evalueringen af tilbud, skal der stilles en lastbil tilsvarende den tilbudte til rådighed for gennemførelse af en APV vurdering.

TMF forventer et årligt aftræk på 1-3 lastvogne med opbygning pr. år., med første levering af 2-3 chassiser i 2021 og endelig opbygning i 2022, anden levering i 2022 og tredje og sidste levering i 2023. Der er dog ingen garanti for at yderligere leveringer på rammeaftalen, ud over de 2-3 første lastvogne til levering i 2021.

Deadline Date2021-08-16
Publication Date2021-07-28
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value8700000.00
OrganisationKøbenhavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Attention OfMichael Vallentin Strand
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code34140000
Class DescriptionHeavy-duty motor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-04-02

Heavy-duty motor vehicles

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har til hensigt at offentliggøre nedenstående udbud på levering af lastvognschassiser med tilhørende opbygninger. Det er hensigten at udbyde de pågældende lastvognschassiser i løbet af 2. og 3. kvartal 2021 med levering snarest muligt derefter, eventuelt som delleveringer hvor chassis faktureres inden opbygning påbegyndes.

Det er hensigten at udbyde følgende lastvogne med opbygning, enten som rammeaftale, enkeltstående udbud eller som udbud med delaftaler. De enkelte udbud er yderligere beskrevet i afsnittet udvidet beskrivelse af opgaven;

— Rammeaftale på forventet levering af 6-8 stk. 2-akslede 12-15 tons chassiser opbygget med kran og tippelad

— Udbud af 1 stk. 4 akslet 32 tons chassis med kroghejs

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 10-15 tons chassis med fast kasse/læssebagsmæk

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 12-15 tons chassis med hydraulisk kran og hydraulisk 3-vejs tippelad

— Udbud af 2 stk. 2 akslede 15-18 tons chassiser med komprimatorkasse.

Extended TitleForhåndsmeddelelse - lastvogne over 3 500 kg med opbygninger til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen)
Extended Description

Det er hensigten at udbyde følgende lastvogne med opbygning, enten som rammeaftale, enkeltstående udbud eller som udbud med delaftaler;

— Rammeaftale på forventet levering af 6-8 stk. 2-akslede 12-15 tons chassiser med dagførerhus, opbygget med hydraulisk kran, hydraulisk 3-vejs tippelad samt opbygning med skabe og skuffer til entreprenørgrej

— Udbud af 1 stk. 4 akslet 32 tons chassis med dagførerhus og kroghejs

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 10-15 tons chassis med fast kasse og læssebagsmæk

— Udbud af 1 stk. 2 akslet 12-15 tons chassis med smalt dagførerhus, opbygget med hydraulisk kran og hydraulisk 3-vejs tippelad

— Udbud af 2 stk. 2 akslede 15-18 tons chassiser med kort aksel afstand og med frembyggede førerhuse, opbygget med 1 kammer hydraulisk komprimatorkasse.

Der forventes endvidere udbudt option på serviceaftaler på de enkelte lastvognschassiser og opbygninger.

Publication Date2021-04-02
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value16400000.00
OrganisationKøbenhavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Attention OfMichael Vallentin Strand
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code34140000
Class DescriptionHeavy-duty motor vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2021
Dette udbud vedrører en rammeaftale om elinstallatørydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København....
View more
Deadline: Oct 21, 2021
Udbud af totalentreprise vedrørende nybyggeri af Sundhedshus i Nyborg. Projektet vedrører offentligt byggeri og opgaven er underlagt den for sådanne sa-ger gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.Byggeriet skal i...
View more
Deadline: Oct 15, 2021
Bygherren Skanderborg Andelsboligforening - afd. 44 II Dagmargården ønsker at udvide det nuværende Plejecenter Dagmargården i Skanderborg med en Etape II bestående af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering...
View more