Högskolan i Gävle avser inrätta ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för upphandling/köp av lärarresurser för genomförande av utbildningsprogram och fristående kurser där juridikämnet ingår.

Inom juridik och rättsvetenskap ger Högskolan juridiska kurser inom flera utbildningsprogram och även fristående kurser inom bland annat fastighetsrätt och skatterätt. Inom juridikämnet bedrivs kurser inom det Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt, Fastighetsmäklarprogrammet, Ekonomprogrammet, Lantmätarprogrammet, PA-programmet och Socionomprogrammet m.fl.

Under de inledande 30 dagarna inrättas DIS:et (från annonseringsdatum räknat). Leverantör som önskar delta redan från uppstart behöver inkomma med sin Anbudsansökan senast 2021-05-27 via Tendsign. Därefter kommer DIS:et fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden.

Lärarresurser till höstens kurser 2021 kommer att upphandlas/köpas direkt i samband med att DIS:et är upprättat och klart.

Extended TitleAnbudsinfordran - Lärarresurser i juridik - Dynamiskt inköpssystem
Extended Description

Högskolan i Gävle avser inrätta ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för upphandling/köp av lärarresurser för genomförande av utbildningsprogram och fristående kurser där juridikämnet ingår.

Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk metod för upphandling. Giltighetstiden för DIS:et är tio (10) år från och med att inbjudan annonserats. Inrättandet av DIS:et sker under giltighetstidens första 30 dagar. Annonsering samt kvalificering av ansökningar löper därefter fortsatt under hela giltighetstiden.

Inrättande av Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Inbjudan till att delta i DIS-systemet

Högskolan i Gävle (Högskolan) inbjuder härmed leverantörer till att inkomma med Anbudsansökan (ansökan) för anslutning till dynamiskt inköpssystem avseende specifika upphandlingar/köp gällande lärarresurser inom juridikområdet.

Inom juridik och rättsvetenskap ger Högskolan juridiska kurser inom flera utbildningsprogram och även fristående kurser inom bland annat fastighetsrätt och skatterätt. Inom juridikämnet bedrivs kurser inom det Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt, Fastighetsmäklarprogrammet, Ekonomprogrammet, Lantmätarprogrammet, PA-programmet och Socionomprogrammet samt en del övriga utbildningar.

Denna Anbudsinfordran (inbjudan) syftar till att få leverantörer att ansluta sig till inköpssystemet i TendSign. Endast anslutna/kvalificerade leverantörer får sedan möjlighet att lämna anbud på kommande köp/upphandlingar i steg 2. Leverantörer blir inte bundna till att besvara varje enskild upphandling och lämnar bara anbud när man har möjlighet.

DIS:ets giltighetstid är t.o.m. 2031-04-26 23:59.

Under de inledande 30 dagarna inrättas DIS:et (från annonseringsdatum räknat). Leverantör som önskar delta redan från uppstart behöver inkomma med sin Anbudsansökan senast 2021-05-27 via Tendsign. Därefter kommer DIS:et fortlöpande annonseras under hela giltighetstiden. Kurser under hösten 2021 kommer att konkurrensutsättas direkt i samband med att DIS:et är inrättat och klart att användas för upphandling/köp.

Deadline Date2031-04-26
Publication Date2021-04-30
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHögskolan i Gävle
Attention OfCarl Adam Bånga
Address80176
TownGävle
Postal Code801 76
Class Code80500000
Class DescriptionTraining services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 10, 2021
I Ekerö bor ca 27 000 invånare. Centrum för Ekerö är Tappström. Öster om det befintliga bostadsområdet i centrum planeras det för nya bostäder i flerfamiljshus i 4–6 våningar (knappt...
View more
Deadline: Aug 5, 2021
Järfällahus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Järfälla kommun. Järfällahus AB äger och förvaltar 5 617 lägenheter och 467 kommersiella lokaler i Järfälla kommun -...
View more
Deadline: Aug 23, 2021
Anbudsförfrågan omfattar vinterväghållning i Gällivare kommun. Entreprenaden är uppdelad i två vinterväghållningsområden där varje område upphandlas var för sig. Omfattningen framgår i detalj av handlingar enligt AFB.22.
View more