Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een raamovereenkomst met één (1) opdrachtnemer per perceel, voor planmatig, preventief, correctief en calamiteitenonderhoud, voor zowel bouwkundige als schilder- en dakwerkzaamheden. Daarnaast wenst de gemeente met onderhavige aanbesteding de volgende doelstellingen te realiseren: Het selecteren van 2 betrouwbare leveranciers (monumentaal & NIET monumentaal)Het reduceren van het aantal leveranciers en het aangaan van organisatie-brede contracten. Het verder professionaliseren van het onderhoud. Het vereenvoudigen van het administratieve deel van het onderhoud. Substantiële kostenbesparing. De opdracht wordt aanbesteed in twee (2) percelen. Perceel 1: Bouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het monumentaal (Perceel 1). Perceel 2: Bouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het niet monumentaal vastgoed (Perceel 2). Inschrijvers kunnen beide percelen winnen.

 

 

Extended TitleBouwkundig onderhoud, schilderwerken en dak werkzaamheden aan het monumentaal (perceel 1) en niet monumentaal (perceel 2) vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom
Extended Description

Perceel 1         Monumentaal vastgoed

Het aan te besteden werk omvat zowel preventief als planmatig en correctief (calamiteiten)onderhoud aan het gemeentelijk monumentaal vastgoed. De werkzaamheden vinden plaats aan gevels en openingen, daken en constructieonderdelen. Zie bijlage 8 (vastgoed lijst) welke panden en locaties het betreft.

Alle werken dienen conform richtlijnen BRL 4000 ERB of gelijkwaardig te worden uitgevoerd en daar­mee rechtsgeldig te voldoen aan de minimale eisen die benodigd zijn voor uitvoering van werken welke in aanmerking komen voor alle/diverse vormen van de monumenten subsidie waaronder onder andere de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten).

Door middel van Meldingen Gemeentelijke gebouwen (MGG), zal door de opdrachtnemer ook het correc­tief onderhoud (calamiteiten) plaats moeten vinden aan het monumentaal vastgoed in eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. De opdrachtnemer dient hiervoor 24/7 een beschikbaarheidsdienst in te richten. Bij calamiteiten dient de opdrachtnemer ervoor te zorgen dat het gevaar voor omwonen­den, gebruikers en locatie primair weggenomen wordt zonder de locatie verder te bescha­digen. Het eventueel definitieve herstel zal in een latere fase in overleg plaatsvinden.

Deadline Date2021-12-10
Publication Date2021-10-19
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1.00
OrganisationGemeente Bergen op Zoom
Attention OfKoert Dons
AddressJacob Obrechtlaan 4
TownBergen op Zoom
Postal Code4611 AR
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Verbouwing Boisotkade 2a te Leiden voor Erfgoed Leiden en omstreken.Erfgoed Leiden is gevestigd aan de Boisotkade 2a en is daarmee een in het oog springend complex aan de singels van...
View more
Deadline: Jan 24, 2022
Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting in de vijf genoemde gemeenten, op basis van een af te sluiten raamovereenkomst.
View more
Deadline: Jan 28, 2022
Conserveringswerkzaamheden & Modificatie betonputten tankdaken locatie Markelo
View more