Herrhagsgården är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning med i dagsläget 77 platser. Byggnaden har sex våningar samt källare. Senaste ombyggnation är utförd på 1990-talet och nu behöver en större ombyggnation utföras igen. Det kommer i samband med renoveringen inte vara några kvarboende i fastigheten. Administrativ personal som har kontor i fastigheten kommer dock att delvis arbeta kvar under renoveringen. Även hemtjänstpersonal som utgår från Herrhagsgården kommer fortsatt nyttja sina lokaler.

Extended TitleOmbyggnation Herrhagsgården
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-01-11
New text:
2022-01-10
Deadline DateNone Provided
Publication Date2022-01-14
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLUDVIKA KOMMUN
AddressUpphandlingscenter
TownLudvika
Postal Code771 82
Phone+46 240-86689
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2022
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.Lägenheter förses med separata...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Löpande drift och underhåll av Trosa kommuns VA-anläggningar med tillkommande anläggningsentreprenader.
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och tak-skottning inkl. bevakning.
View more