Vállalkozási szerződés a „Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KVV3)

Extended TitleHódmezővásárhely szennyvíztisztítása (KVV3)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-01-13
New text:
2022-01-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-01-13
New text:
2022-01-27
Deadline Date2022-01-27
Publication Date2021-12-31
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attention OfMódos István
AddressPap Károly Utca 4-6.
TownBudapest
Postal Code1139
Phone+36 12390420
Fax+36 12390420
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-01

Works for complete or part construction and civil engineering work

Vállalkozási szerződés a „Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KVV3)

Extended TitleHódmezővásárhely szennyvíztisztítása (KVV3)
Extended Description

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

A projekt célja a meglévő 15 000 m3/d hidraulikai, és 66 200 LEÉ-ű biológiai terhelésű szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási kapacitásának fejlesztése. A tervezett eleveniszapos szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 14 500 m3/d (csapadékos idei órai csúcskapacitása 2 665 m3/h), mértékadó biológiai kapacitása pedig 141 655 LEÉ.

A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő üzemelő telep, valamint az 1994-ben üzemen kívül helyezett régi szennyvíztisztító telep területén valósul meg.

Elbontandó létesítmények:

- Irodák, szociális blokk

- Régi gépház, raktár

- Műhely

- Raktárak

- Víztelenítő (üzemen kívül)

- Mosoda

- Aerotherm épület

- Felhagyott régi technológiai műtárgyak

- Rothasztó

- Iszapsűrítő

Új létesítmények:

- Fogadó akna

- Rácsgépház (100 m2)

- Nyersvízátemelő

- Levegőztetett homokfogók (4 150 m3)

- Osztóműtárgy

- Anaerob reaktorok (4*550 m3)

- Anoxikus reaktorok (4*2 500 m3)

- Aerob reaktorok (4*5 750 m3)

- Utóülepítők (4*1200 m3)

- Fertőtlenítő műtárgy

- Iszap sűrítő és víztelenítő gépház (1 000 m2)

- Csatornaiszap fogadó műtárgy

- Csurgalékvízátemelő

- Iszapkezelés egyéb kisműtárgyai

- Telepi közműhálózat kiépítése/felújítása

- Szociális és légfúvó épület (összesen 700 m2)

- Tároló és garázs épület (1 000 m2)

- Fedett, zárt iszaptároló (15 000 m2)

- Biofilterek

Felújítandó / átalakítandó létesítmények:

- TFH fogadó épület (35 m2)

- Iszaptároló műtárgy (666 m3)

- Régi biológiai műtárgy átalakítása záportározóvá (6 000 m3)

Hálózatrekonstrukció keretében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

DN 500-600 méretű beton szennyvízcsatorna rekonstrukciója bontás nélkül, béleléses eljárással, kb. 450 m hosszan, a csatorna üzemének folyamatos biztosítása mellett, 10 db tisztítóakna felújításával, aknafedlapok cseréjével.

Beton anyagú gravitációs csatornák és tisztítóaknák felújítása, bontás nélküli béleléses eljárással, a csatorna üzemének folyamatos biztosítása mellett, az alábbi utcákban: Hóvirág utca DN 300 és 400-as, kb. 850 m. Bartók B. u (Móricz u. Ady u. között) DN 400-as kb. 130 m. Koszta J. u. DN 300-as kb. 180 m.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É jog-gal rend.szakemberrel.

Részletesen: KD., Megrendelői követelmények (dokumentáció III. kötet), Indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet)

Deadline Date2022-01-13
Publication Date2021-12-01
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Attention OfMódos István
AddressPap Károly Utca 4-6.
TownBudapest
Postal Code1139
Phone+36 12390420
Fax+36 12390420
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2022
Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése
View more
Deadline: Feb 3, 2022
Debrecen, Kanális utcával párhuzamosan tervezett települési gyűjtőút (Mandolás utca) II. ütem kivitelezési munkáinak megvalósítása.
View more
Deadline: Jan 24, 2022
1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. szám alatti 26077/10 helyrajzi számú Gyöngyszem Tagóvoda teljes felújítása és bővítése
View more