Обект на поръчката е строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция Харманли.

Extended TitleИзпълнение на комплексни дейности по въвеждане на САУП в п/ст Харманли
Extended Description

Обект на поръчката е строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция Харманли.

Modifications

Обект на поръчката е строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция Харманли.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-28
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeContract award without prior publication
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Attention OfДаниела Димитрова
Addressбул. Цар Борис III № 201
TownSofia
Postal Code1618
Phone+359 29696853
Fax+359 29626189
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

„Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово”
View more
Дейността предвижда доставка на хляб и хлебни изделия съобразно количествата и видовете продукти, посочени в Приложение № 2, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата...
View more
Обособена позиция №1 с предмет: "Доставка на елегазови прекъсвачи ВН за 110 kV", включва доставка по заявка чрез покупка на елегазови прекъсвачи за номинално напрежение 110 kV със стоманени носещи...
View more