Deze vooraankondiging ziet op de civiele werkzaamheden voor de hoogspanningsmasten van project Zuidwest 380kV Oost, die worden uitgevoerd binnen Werkpakket 1 (WP1). WP1 omvat de realisatie van de fundaties en bijbehorende werkterreinen van nieuwe 380kV masten (veelal gecombineerd met 150kV). De werkzaamheden betreffen ca. 240 mastlocaties.

 

Extended TitleCiviele werkzaamheden masten Zuidwest 380kV Oost
Extended Description

De aanbesteding wordt verwacht in 2023 te starten en wordt toegelicht in de bijlage (PDF).

De aanbesteding zal plaatsvinden binnen categorie C2 van de erkenningsregeling “EU-367” (erkenningsregeling Civiele werkzaamheden voor hoogspanningslijnenprojecten, Negometrix nr. 146115). Aanmelden voor deze erkenningsregeling is nog steeds mogelijk. Partijen dienen er rekening mee te houden dat de erkenningsprocedure een bepaalde doorlooptijd vergt.

Publication Date2022-05-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value90000000.00
OrganisationTenneT TSO B.V.
Attention OfJoost de Vries
AddressUtrechtseweg 310
TownArnhem
Postal Code6812 AR
Phone+31 647680828
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 29, 2022
Het binnen de uitgangspunten en kaders realiseren, onderhouden en verzorgen van een energievolumegarantie voor het project IKC Gendringen, bestaande uit nieuwbouw groot ca. 2.079 m2 BVO.
View more
Deadline: Aug 2, 2022
De Radboud Universiteit is voornemens om de komende periode de verlichting in een aantal gebouwen te vervangen. De reden hiervoor is dat vanuit het energieprogramma een aantal ambities voor energiereductie...
View more
Deadline: Jul 22, 2022
De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één partij betreffende bouwkundige werken en diensten voor de gebouwen van de Radboud Universiteit.Het doel van de raamovereenkomst...
View more