De provincie Utrecht is voornemens in 2022 een Europese aanbesteding te starten met als doel het contracteren van een aannemer die het vervangen van oeverconstructies en mogelijk duurzame natuurvriendelijke oevers ontwerpt en uitvoert. Het contract wordt voorbereid als bouwteam contract.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie meerjarenovereenkomst vervangen oeverconstructies Eem
Extended Description

De omvang is opgenomen in het marktconsultatie document.

Publication Date2022-06-24
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Utrecht
Attention OfTeus van Steenis
AddressArchimedeslaan 6
TownUtrecht
Postal Code3584 BA
Phone+31 302589111
Class Code45246200
Class DescriptionRiverbank protection works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2022
Baggeren InsteekhavenDeze aanbesteding heeft tot doel één aannemer(scombinatie) te contracteren die de Insteekhaven zo spoedig als mogelijk baggert volgens het ontgravingsmodel tot een diepte van NAP -9,2 NAP, het slib...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware bij één leverancier onder...
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft...
View more