Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku Ferinject s obsahem účinné látky carboxymaltosum ferricum(ATC B03AC) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.

Extended TitleAntianemika IV. - Ferinject
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivého přípravku Ferinject s obsahem účinné látky carboxymaltosum ferricum(ATC B03AC) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.

Publication Date2023-05-03
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationInstitut klinické a experimentální medicíny
Attention OfMgr. Alice Tichá
AddressVídeňská 1958/9
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 261365179
Class Code33621300
Class DescriptionAntianaemic preparations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 21, 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro příslušníky a příslušnice HZS ČR - letní součástky na dobu 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
View more
Deadline: Jul 10, 2023
Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem...
View more
Deadline: Jun 19, 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení veškerých prací vedoucích k úplnému dokončení veřejně prospěšné stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se...
View more