Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament, för angöring av fartyg.

Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd

i slänt, VA-arbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten.

 

Entreprenaden ska utföras i Norviks hamn, belägen i Nynäshamns kommun

Extended TitleByggnation av kaj 2, Norviks Hamn
Extended Description

12 pålbryggor

Publication Date2024-01-22
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationStockholms Hamn Aktiebolag
AddressFrihamnsgatan 21
TownStockholm
Postal Code102 54
Phone+46 70-7702668
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Upphandling av nytt förvaltningsavtal för Trafikförvaltningens datalager (SLBIW). SLBIW står för SL Business Information Warehouse.
View more
Inför eventuell kommande upphandling av regionalt behörighetssystem önskar Region Skåne inhämta synpunkter från marknaden på samtliga delar av upphandlingsdokumenten. Remissvar skickas in som bifogad dokument som ni laddar upp i...
View more
Glada Hudikhem AB genomför externremis inför upphandling av ramavtal avseende golvarbeten.
View more