1) πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λοκρών·

2) λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Λοκρών·

3) πετρέλαιο θέρμανσης, για τα κτίρια του Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ..

Extended TitleΠρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020, για τον Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ..
Extended Description

Τα υπό προμήθεια θα είναι:

α) λιπαντικά και

β) καύσιμα.

Α) Λιπαντικά

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ.Χ. του Κράτους, της με αριθμ. 176/1994 Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων, να προέρχονται από πρωτογενή υλικά και να έχουν πιστοποίηση ISO 9000 (9001, 9002, 9003), η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά. Τα λιπαντικά θα αφορούν σε πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες, υδραυλικά συστήματα, γράσο λίπανσης και βαλβολίνη.

Β) Καύσιμα

Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές, που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β /11.4.2001 και 426 τεύχος Β/31.3.2000.

Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β.

Τα καύσιμα θα αφορούν σε βενζίνη και πετρέλαιο, ήτοι:

i) βενζίνη: αμόλυβδη·

ii) πετρέλαιο: θέρμανσης, κίνησης.

Deadline Date2020-01-10
Publication Date2019-12-03
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value242741.94
OrganisationΔήμος Λοκρών
Attention OfΔιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
AddressΠλατεία Δημαρχείου 1
TownAtalanti
Postal Code352 00
Phone+30 2233022374
Fax+30 2233022606
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης τού δικτύου ύδρευσης Άνω Μεράς, της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου.
View more
Deadline: Jan 13, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 306 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ..Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):...
View more
Deadline: Jan 10, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης η αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, μέσω της αντικατάστασης μέρους ή του συνόλου τού υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις...
View more