Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion.

Extended TitleUdbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af TYPO3, CMS
Extended Description

Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion.

Deadline Date2020-08-31
Publication Date2020-08-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value4000000.00
OrganisationFødevarestyrelsen
Attention OfFahim Saber
AddressStationsparken 31-33
TownGlostrup
Postal Code2600
Phone+45 72276614
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-22

IT services: consulting, software development, Internet and support

Det kommende udbut vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion.

Extended TitleUdbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af CMS
Extended Description

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet. Formålet med bekendtgørelsen er, at invitere potentielle tilbudsgivere til en markedsdialog og give tilbudsgiverne lejlighed til at komme med input til Fødevarestyrelsens foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Fødevarestyrelsen ønsker at potentielle tilbudsgivere leverer konkrete skriftlige input og kommentarer til Fødevarestyrelsens foreløbige udkast til materialet, herunder bl.a. kravspecifikation og servicemål.

Ønske om rekvirering af udkast til kravspecifikation og servicemål, samt øvrige materiale, kan ske ved henvendelse til:

Udbudsjurist, Fahim Saber på mail: fahsa@fvst.dk

Såfremt Fødevarestyrelsen finder det relevant vil der på baggrund af indsendte kommentar ark til kravspecifikationer og servicemål (eller de øvrige materiale) afholdes individuelle dialogmøder.

Tilmelding/skriftlig input af evt. udbudsmateriale bør ske/sendes til:

Udbudsjurist, Fahim Saber på mail: fahsa@fvst.dk senest d. 25. maj 2020.

Dato for evt. individuelle dialogmøder med potentielle tilbudsgivere på baggrund af tilbudsgivers evt. input til udbudsmaterialet forventes afholdt i uge 23-24. De tilmeldte tilbudsgivere vil få en nærmere info vedr. dialogmødet efter tilmeldingen.

Fødevarestyrelsen forbeholder sig af retten til at begrænse antallet af dialogpartnere. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Fødevarestyrelsen ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i Fødevarestyrelsens udbudsmateriale.

Det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. Fødevarestyrelsen vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser.

Høringsfasen har alene til formål at give Fødevarestyrelsen mere viden om, hvad der findes af løsninger på markedet og evt. få input til udkast til udbudsmaterialet for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller kan offentliggøre det i anonymiseret form. Fødevarestyrelsen opfordrer derfor til ikke at afgive fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af markedsdialog

Grundet den nuværende situation med COVID-19 tager Fødevarestyrelsen forbehold for ændringer, f.eks. afholdelse af møderne virtuelt og øvrige foranstaltninger.

Publication Date2020-04-22
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value4000000.00
OrganisationFødevarestyrelsen
Attention OfFahim Saber
AddressStationsparken 31-33
TownGlostrup
Postal Code2600
Phone+45 72276614
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 30, 2020
Byggesagen omfatter renovering af Herlev Byskole afd. Eng samt etablering af ny daginstitution, som bygges sammen med skolens store aula (bygning 7).
View more
Deadline: Oct 26, 2020
Udbuddet omfatter en rammeaftale, der vedrører håndværkerydelser for vedligeholdelsesopgaver, som er fagentreprise, for under 50 000 DKK. Fagentreprise er opgaver, hvor bygherre skønner, at over halvdelen af en opgave vil...
View more
Markedsdialogen vedrører kommende EU-udbud på levering af voksenbleer med bevilling efter serviceloven til følgende ordregivende myndigheder:Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, og Nordfyns Kommune.Deadline for modtagelse af kommentarer til materialerne er d....
View more