Αντικατάσταση - αναβάθμιση του εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των αεροσκαφών του ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ..

Για τα 3 αεροπλάνα, με την προμήθεια 4 σταθμών εργασίας ή αναβάθμισης των υπαρχόντων, 2 αεροπορικού τύπου ηλεκτροπτικών συστημάτων θερμικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων A.I.S, 02 αεροπορικού τύπου δορυφορικών τηλεφώνων, 2 οθονών αναμετάδοσης εικόνας σταθμού εργασίας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων radar, πιστοποιήσεις, εγκατάσταση τής απαραίτητης σταθερής υποδομής - καλωδίωσης στο 3ο.

Για τα 3 ελικόπτερα, με την προμήθεια 2 αεροπορικού τύπου σταθμών εργασίας, 2 αεροπορικού τύπου ηλεκτροπτικών συστημάτων θερμικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων A.I.S., 2 αεροπορικού τύπου δορυφορικών τηλεφώνων, 3 αεροπορικού τύπου οθονών αναμετάδοσης εικόνας σταθμού εργασίας, αναβάθμιση των 2 ήδη υπαρχόντων συγκροτημάτων προβολέων ερεύνης ή αντικατάστασης, πιστοποιήσεις, εγκατάσταση της απαραίτητης σταθερής υποδομής - καλωδίωσης στο 3ο.

Extended TitleΑναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης 3 αεροπλάνων Reims-406 της Μ.Α.Λ.Σ.- Ελ Ακτ. και 3 ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ.- Ελ. Ακτ..
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-06-15
New text:
2020-07-15
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-06-19
New text:
2020-07-21
Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-06-03
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών
Attention OfΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών - Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών
AddressΑκτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 - Ε2, εντός λιμένα
TownPiraeus
Postal Code185 10
Phone+30 2131371081 / 2131374606
Fax+30 2131371361
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-27

Aircraft equipment

Αντικατάσταση - αναβάθμιση τού εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των αεροσκαφών του Λ.Σ. - Ελ. Ακτ..

Για τα 3 αεροπλάνα, με την προμήθεια 4 σταθμών εργασίας ή αναβάθμισης των υπαρχόντων, 2 αεροπορικού τύπου ηλεκτροπτικών συστημάτων θερμικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων A.I.S., 2 αεροπορικού τύπου δορυφορικών τηλεφώνων, 2 οθονών αναμετάδοσης εικόνας σταθμού εργασίας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων radar, πιστοποιήσεις, εγκατάσταση της απαραίτητης σταθερής υποδομής - καλωδίωσης στο 3ο.

Για τα 3 ελικόπτερα, με την προμήθεια 2 αεροπορικού τύπου σταθμών εργασίας, 2 αεροπορικού τύπου ηλεκτροπτικών συστημάτων θερμικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, 2 αεροπορικού τύπου συστημάτων A.I.S., 2 αεροπορικού τύπου δορυφορικών τηλεφώνων, 3 αεροπορικού τύπου οθονών αναμετάδοσης εικόνας σταθμού εργασίας, αναβάθμιση των 2 ήδη υπαρχόντων συγκροτημάτων προβολέων ερεύνης ή αντικατάστασης, πιστοποιήσεις, εγκατάσταση της απαραίτητης σταθερής υποδομής - καλωδίωσης στο 3ο.

Extended TitleΑναβάθμιση / αντικατάσταση τού υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης 3 αεροπλάνων Reims-406 της Μ.Α.Λ.Σ. - Ελ. Ακτ. και 3 ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ. - Ελ. Ακτ..
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση - αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των αεροσκαφών του Λ.Σ. - Ελ. Ακτ..

Πιο αναλυτικά, για τα δύο (2) αεροπλάνα και τα δύο (2) ελικόπτερα:

α) αναβάθμιση - αντικατάσταση του ηλεκτροπτικού συστήματος, με ύπαρξη καμερών υψηλής ευκρίνειας και το δυνατόν μεγαλύτερης εμβέλειας, με λειτουργίες κατ’ ελάχιστον ημέρας - νύχτας - υπερύθρου ακτινοβολίας - βραχέως υπερύθρου ακτινοβολίας (SWIR)·

β) κατασκευή και εγκατάσταση σταθμού εργασίας (πλήρης κονσόλα ελέγχου με κάθισμα χειριστού συστήματος), κατάλληλα κατασκευασμένου και σχεδιασμένου, προκειμένου να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή του στο αεροσκάφος. Κατ’ ελάχιστον, ο σταθμός θα φέρει εκτός από τα χειριστήρια του ηλεκτροπτικού συστήματος, οθόνη ή οθόνες (ανάλογα το αεροσκάφος και την εργονομία του) υψηλής ευκρίνειας - ανάλυσης, διάστασης ίσης ή μεγαλύτερης των 17’’ η κάθε μια. Συσκευή συστήματος AIS, συμβατής με το υπόλοιπο σύστημα και τα εξαρτήματά του, ώστε να συνεργάζεται αρμονικά μαζί του υπό όλες τις συνθήκες. Κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό διαχείρισης αποστολής, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα από τους αισθητήρες του σκάφους (νέους ή και υπάρχοντες), θα τα προβάλει, θα τα συσχετίζει και θα τα αποθηκεύει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η επιχειρησιακή απόδοση τού εναερίου μέσου, και

γ) radar επιφανείας 360o, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον και θα μπορεί να εγκλωβίζει πολλαπλούς στόχους επιφανείας. Επιπροσθέτως, θα μπορεί να συνεργάζεται με δέκτη AIS και να απεικονίζει παράλληλα με την τακτική εικόνα τα στοιχεία των εκπομπών AIS, στους στόχους επιφανείας. Επίσης, να μπορεί να αποστέλλει συντεταγμένες των στόχων στο σύστημα διαχείρισης πτήσης UNS 1K της Universal Avionics που διαθέτει το αεροπλάνο και να διαθέτει λειτουργία αποφυγής καιρού (weather avoidance).

Για τα υπόλοιπα αεροσκάφη [ένα (1) αεροπλάνο και ένα (1) ελικόπτερο], απαραίτητη είναι η εγκατάσταση όλων εκείνων των απαραίτητων σταθερών εξαρτημάτων (καλωδίωση, βάσεις κ.λπ.), ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τού συστήματος και η αποτελεσματικότητα τού στόλου των αεροσκαφών, που η Υπηρεσία διαθέτει.

Deadline Date2020-06-15
Publication Date2020-04-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value12000000.00
OrganisationΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών
Attention OfΥπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών - Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών
AddressΑκτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 - Ε2, εντός λιμένα
TownPiraeus
Postal Code185 10
Phone+30 2131371081 / 2131374606
Fax+30 2131371361
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2020
ENISA requires support services for it’s work analysing the Network and Information Security market from a demand and a supply-side perspective. We envisage various projects per year in this area,...
View more
Deadline: Aug 25, 2020
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από 24 - 25.11.2019 έως 9 - 11.12.2019, στις περιοχές εκατέρωθεν και εντός...
View more
Deadline: Aug 7, 2020
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων που βρίσκονται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.Τα αθλητικά κέντρα που πρόκειται να αναβαθμιστούν...
View more