Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove polikliniky na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov. Celkové predpokladané množstvo tovaru za obdobie od 01.02.2022 do 31.01.2023 je 3 000 MWh

Extended TitleZabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove polikliniky na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov. Celkové predpokladané množstvo tovaru za obdobie od 01.02.2022 do 31.01.2023 je 3 000 MWh

Publication Date2022-01-18
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value229570.02
OrganisationPoliklinika Tehelná, a.s.
Attention OfMgr. Beáta Šimorová
AddressTehelná 26
TownBratislava
Postal Code83103
Phone+421 908724526
Class Code09123000
Class DescriptionNatural gas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-01-17

Natural gas

Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove polikliniky na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

Extended TitleZabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove polikliniky na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov. Celkové predpokladané množstvo tovaru za obdobie od 01.02.2022 do 31.01.2023 je 3 000 MWh a v predpokladanej hodnote zákazky 229 570,02 EUR bez DPH. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou zemného plynu pre odberné miesto zemného plynu v budove polikliniky na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

Publication Date2022-01-17
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoliklinika Tehelná, a.s.
Attention OfMgr. Beáta Šimorová
AddressTehelná 26
TownBratislava
Postal Code83103
Phone+421 908724526
Class Code09123000
Class DescriptionNatural gas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 16, 2022
Predmetom zákazky Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca prestavba a modernizácia objektu Beskyd je prestavba a modernizácia objektu Beskyd so súpisným číslom 192 na parcele č. 1156 k.ú. Čadca...
View more
Deadline: Feb 15, 2022
Predmetom zákazky je výmena obrusnej vrstvy v kompaktnom celom úseku, ktorá má lepšie protišmykovévlastnosti ako súčasný kryt a tzv. zarezanie krajníc na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody dookolitého terénu. Ako...
View more
Deadline: Feb 18, 2022
Predmetom nákupu sú, resp. môžu byť všetky položky katalógu náhradných dielov importéra značky Volkswagen pre autorizovaný servis, ktorým je samotný verejný obstarávateľ
View more