HUS-yhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeiden hankkimiseen. Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet DPS dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2028 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

Extended TitleLaparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet DPS
Deadline Date2028-12-31
Publication Date2023-10-20
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHUS-yhtymä
AddressPL 441 (Uutistie 3C, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-12-23

Medical consumables

HUS-yhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeiden hankkimiseen. Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet DPS dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2028 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

Extended TitleLaparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeet DPS
Extended Description

Pyydämme osallistumishakemuksia laparoskopia- ja torakoskopiatarvikkeiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan erilaisia tuotteita pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon käyttöön.

Hankittaviin tuoteryhmiin kuuluu muun muassa:

- ei-laitekohtaiset insusufflaationeulat ja -letkut

- ommelinstrumentit

- staplerit

- kertakäyttöiset verkonkiinnitysinstrumentit ja klipsi-instrumentit

- haavit

- retraktorit

- trumpetti-imut

- optiikan huurtumattomuutta, lämmittämistä ja suojaamista edistävät järjestelmät

- troakaaret

- hatulliset/ kannelliset haavasuojat/ levittäjät/ käsiporttisetit

- laparoskooppinen savunpoistosuodatin

- laparoskooppiset kertakäyttöiset sakset

- kertakäyttöiset saksien kärjet ja kesto-/monikäyttöinen käsiosa saksien kärjille

- laparoskooppiset kertakäyttöiset tarttumapihdit

- muut tarvikkeet hankintayksikön tarpeiden mukaan.

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan potilaiden hoitoa. HUSin lisäksi hankintajärjestelmän kautta kilpailutettavia tuotteita voidaan hankkia myös mukana oleville hyvinvointialueille (Kymenlaakson hyvinvointialue, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue tai Uudenmaan alueen hyvinvointialueet).

Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa.

Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Jokaisesta sisäisestä kilpailutuksesta solmitaan erillinen sopimus. Sopimuskausi määritellään sisäisessä kilpailutuksessa erikseen tapauskohtaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeella ja kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Deadline Date2028-12-31
Publication Date2022-12-23
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHUS-yhtymä
AddressPL 441 (Uutistie 3C, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Hankinnan kohteena ovat joukkoliikennepalvelut (linja-autoliikenne) Salon toimivalta-alueella. Liikenne järjestetään reittipohjaisesti, ns. bruttomallilla, jossa tulot tulevat tilaajalle. Hankintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia. Seuraava hankittavaksi tulee kutsuohjattu palveluliikenne, jonka sopimuskausi katkeaa 31.5.2025. Tarjouskilpailu...
View more
Joukkoliikennepalveluiden hankinta / reittiliikennepohjaiset käyttöoikeussopimukset
View more
Tämä ilmoitus koskee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän joukkoliikennepalvelujen hankintaa PSA-asetuksen mukaisesti. Ilmoitus koskee joukkoliikennepalveluja, joiden liikennöinti alkaa vuoden 2027 aikana. Palvelut hankitaan avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailuja järjestetään vuosittain 1 - 3...
View more