Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Extended TitleRýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
Extended Description

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Modifications

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-09-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Attention OfIveta Mucsková
AddressDúbravská cesta 14
TownBratislava
Postal Code841 04
Phone+421 258311774
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-06

Motorway construction works

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Extended TitleRýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
Extended Description

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Modifications

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-09-06
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Attention OfIveta Mucsková
AddressDúbravská cesta 14
TownBratislava
Postal Code841 04
Phone+421 258311774
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 13, 2019
Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.
View more
Deadline: Nov 18, 2019
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí),...
View more
Deadline: Oct 29, 2019
Predmetom zákazky je:— rekonštrukcia a modernizácia cesty II/487 Čadca-Makov v km 39,590-40,312, 40,318-40,669 v k.ú. Vysoká nad Kysucou— rekonštrukcia cesty II/487 Čadca-Makov v km 48,360-48,780 v k.ú. Podvysoká— rekonštrukcia mostného...
View more