Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - tablets voor Stichting Onderwijs Primair te Stolwijk. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS ICT hardware – tablets
Changes
Section:
II.2.4)
Previous text:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle tablets voor Stichting Onderwijs Primair te Stolwijk. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

New text:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle tablets die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Onderwijs Primair Stolwijk onderwijs met 2 757 leerlingen en 417 medewerkers (2018).

Section:
II.2.5)
Previous text:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 60

Prijs - Weging: 40

New text:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Section:
II.2.7)
Previous text:

Aanvang: 15.1.2019

Einde: 31.12.2099

New text:

Aanvang: 15.1.2019

Einde: 1.8.2029

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2099-12-13
New text:
2029-08-01
Deadline Date2029-08-01
Publication Date2019-08-06
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Onderwijs Pr1mair
Attention OfInkoop Meesters
AddressHoofdstraat 69
TownBergambacht
Postal Code2861 AL
Phone+31 182389014
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-18

Computer-related equipment

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - Tablets voor Stichting Onderwijs Primair te Stolwijk. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van Tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Tablets
Extended Description

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle tablets voor Stichting Onderwijs Primair te Stolwijk. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-12-18
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Onderwijs Pr1mair
Attention OfInkoop Meesters
AddressHoofdstraat 69
TownBergambacht
Postal Code2861AL
Phone+31 182389014
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 1, 2019
Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1...
View more
Deadline: Oct 15, 2019
Het betreft een uitvraagprocedure voor het groot onderhoud van de kunstwerken in het areaal van ZN.De marktbenadering vindt plaats middels een D&C contract met gunningscriterium EVMI-BPKV.Het realisatieproject 'Groot onderhoud kunstwerken...
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Het naar behoefte en op afroep verrichten van groenwerkzaamheden, boomonderhoud en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en op begraafplaatsen en crematoria en het ter beschikking stellen van materieel voor...
View more