Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“.

Extended TitleРемонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“
Extended Description

Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“.

Modifications

Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-08-05
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisation„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Варна
Attention OfДобромира Георгиева
Addressул. „Оборище“ № 13А
TownVarna
Postal Code9000
Phone+359 52678154
Fax+359 52609992
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 14, 2020
Основната цел на поръчката е избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив в рамките...
View more
Deadline: Oct 26, 2020
Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации — гр. Бургас“ в съответствие с технически инвестиционен...
View more
Deadline: Oct 15, 2020
Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4“.Обхватът...
View more