Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií k pripravovanému verejnému obstarávaniu pre predmet zákazky s názvom " Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody".

Predmetom zákazky bude nájom tepelno - energetických zariadení v správe verejného obstarávateľa, ktoré verejný obstarávateľ prenechá do užívania úspešnému uchádzačovi za účelom ich prevádzkovania na zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Extended TitlePrípravné trhové konzultácie Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
Extended Description

Predmetom zákazky je nájom tepelno - energetických zariadení v správe verejného obstarávateľa, ktoré verejný obstarávateľ prenechá do užívania úspešnému uchádzačovi za účelom ich prevádzkovania na zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Publication Date2023-10-06
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMestská časť Bratislava - Staré Mesto
Attention OfIng. Dagmar Haraštová, Ing. Erik Zagyi
AddressVajanského nábr. 3
TownBratislava
Postal Code81421
Phone+421 259246332
Class Code50721000
Class DescriptionCommissioning of heating installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Časť A Štúdia a návrh riešení investičného zámeru Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády)Časť B Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik
View more
Vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina.
View more
Intenzifikácia jestvujúcich objektov úpravne vody Stakčín podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
View more