Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В2200 St3150 с полиамиден брекер и комплект стиковъчни материали за нея.

Количество: ГТЛ В2200 St3150 - 5 000 м и комплект стиковъчни материали за нея - 25 броя.

Количествата, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва и конкретното количество за доставка.

Extended TitleДоставка на ГТЛ В 2200 St 3150
Extended Description

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В2200 St3150 с полиамиден брекер и комплект стиковъчни материали за нея.

Количество: ГТЛ В2200 St3150 - 5 000 м и комплект стиковъчни материали за нея - 25 броя.

Количествата, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва и конкретното количество за доставка.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2024-01-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationМИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
Attention OfИрена Петрова Видева
Addressул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
TownRadnevo
Postal Code6260
Phone+359 41783305-4014
Fax+359 41783363
Class Code34312600
Class DescriptionRubber conveyor belts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2027
ДСП - Доставка на медицински изделия за неврохирургия съгасно първоначално планиран спектър /част от документацията за участие/ Първоначално планиранираният спектър може да бъде частично изменен, както и да се добавят...
View more
Предмет на обществената поръчка е поддръжка на програмни продукти предлагани от Open text (Micro Focus).
View more
Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, по обособени позиции. Обособените позиции, са както следва:Обособена позиция № 1: "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване";Обособена...
View more