Objektet för detta dynamiska inköpssystem (DIS) är förlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga läromedelsproduktion. Objektet för DIS-systemet beskrivs närmare i anbudsförfrågan och dess bilagor, i synnerhet i bilaga 1 ”Beskrivning av objektet för upphandlingen”.

Extended TitleFörlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för svenskspråkiga läromedel
Changes
Section:
I.3
Previous text:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332447&tpk=de5e0c31-3c09-4a0a-a76d-b59bfaf43378

New text:

https://tarjouspalvelu.fi/opetushallitus?id=332447&tpk=de5e0c31-3c09-4a0a-a76d-b59bfaf43378

Section:
I.3
Previous text:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332447&tpk=de5e0c31-3c09-4a0a-a76d-b59bfaf43378

New text:

https://tarjouspalvelu.fi/opetushallitus?id=332447&tpk=de5e0c31-3c09-4a0a-a76d-b59bfaf43378

Deadline Date2026-12-31
Publication Date2023-03-27
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUtbildningsstyrelsen
TownHelsingfors
Class Code79970000
Class DescriptionPublishing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-02-17

Publishing services

Zooma in på fysik 7-9, del 3 och Zooma in på kemi 7-9, del 3, förlagsredaktörstjänster

Extended TitleZooma in på fysik 7-9, del 3 och Zooma in på kemi 7-9, del 3, förlagsredaktörstjänster
Extended Description

Se bilaga 1 Beskrivning av sakkunnigtjänsten och bilaga 2 Förlagsverksamheten vid Utbildningsstyrelsen till anbudsbegäran.

Föremål för upphandlingen är förlagsredaktörstjänster för de tryckta läromedelsserierna Zooma in på fysik 7–9 och Zooma in på kemi 7–9. Den här upphandlingen gäller två läroböcker, Zooma in på fysik 7–9, del 3 och Zooma in på kemi 7–9, del 3 samt de digitala lärarmaterial som kompletterar läroböckerna. Till förlagsredaktörens uppgifter hör också att bearbeta manuskriptet till lättläst språk och handleda författarna i att skriva lättläst.

Publication Date2023-02-17
CountryFinland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value35750.00
OrganisationUtbildningsstyrelsen
AddressHagnäskajen 6
TownHelsingfors
Postal Code00530
Class Code79970000
Class DescriptionPublishing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-06-11

Publishing services

Objektet för detta dynamiska inköpssystem (DIS) är förlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga läromedelsproduktion. Objektet för DIS-systemet beskrivs närmare i anbudsförfrågan och dess bilagor, i synnerhet i bilaga 1 ”Beskrivning av objektet för upphandlingen”.

Extended TitleFörlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för svenskspråkiga läromedel
Deadline Date2026-12-31
Publication Date2021-06-11
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUtbildningsstyrelsen
TownHelsingfors
Class Code79970000
Class DescriptionPublishing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-03-05

Publishing services

Objektet för detta dynamiska inköpssystem (DIS) är förlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga läromedelsproduktion. Objektet för DIS-systemet beskrivs närmare i anbudsförfrågan och dess bilagor, i synnerhet i bilaga 1 ”Beskrivning av objektet för upphandlingen”.

Extended TitleFörlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för svenskspråkiga läromedel
Extended Description

Se punkt II.1.4) ”Kort beskrivning”.

Upphandlingsförfarandet för de tjänster som upphandlingen gäller är ett dynamiskt inköpssystem (nedan DIS). Läs mer om DIS under ”Annan information” i anbudsförfrågan.

Alla intresserade leverantörer kan lämna in en anbudsansökan medan DIS-systemet är i kraft.

DIS-systemet är i kraft fram till det datum som anges i upphandlingsannonsen, om det inte avbryts eller ändras medan DIS-systemet är i kraft.

Utbildningsstyrelsen genomför upphandlingar bland de kandidater som godkänts för DIS-systemet genom interna konkurrensutsättningar inom DIS-systemet, som kan göras under hela upphandlingsskedet i DIS-systemet.

Upphandlingsskedet inom DIS-systemet börjar efter grundandeskedet den 12 april 2021 och avslutas när DIS-systemets giltighetstid löper ut.

Utbildningsstyrelsen förbehåller sig rätten att stänga DIS-systemet tillfälligt, exempelvis under semestertider, om lagstiftningen kring offentliga upphandlingar tillåter det.

Deadline Date2026-12-31
Publication Date2021-03-05
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUtbildningsstyrelsen
TownHelsingfors
Class Code79970000
Class DescriptionPublishing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 7, 2023
Oulun kaupunki pyytää tarjouksia Oulun seudun joukkoliikenteen linjojen liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee joukkoliikenteen linjojen liikennöintiä hankintailmoituksen ja tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.Tässä tarjouskilpailussa pyydetään tarjouksia liikennöintikohteista 1, 3, 4 ja 14 kohdekohtaisesti määritettyinä sopimusaikoina,...
View more
Deadline: Jun 8, 2023
Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesta kokonaissuunnittelusta.
View more
Deadline: Jul 4, 2023
The non-life insurance of Alva Group.
View more